binary comment
elementai

Tvarus agroverslas

Aplinkosauga bei trąšų gaminimas ir vartojimas yra neatsiejami procesai, kurių suderinimo siekia ir „AGROCHEMA“. Bendrovės padaliniuose nuolat vykdome aplinkos būklės monitoringą, atliekų rūšiavimą, nuotekų valymo įrenginių tobulinimus. Vadovaudamiesi taršos prevencijos principais, siekiame taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius bei energetinius išteklius. Bendrovės padaliniai turi keturis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus, kurie suteikia galimybę reguliariai vykdyti taršų monitoringą bei skubiai reaguoti į parametrų kaitą.

Nuolat investuojame į gamyboje diegiamas efektyvias, aplinką tausojančias technologijas ir taršą mažinančias prevencijos priemones, tobuliname skystųjų bei birių trąšų praktines naudojimo rekomendacijas, diegiame pažangesnes tręšimo technologijas, ieškome galimybių padidinti trąšų efektyvumą derliui ir jo kokybei, sumažinti trąšų ir tręšimo darbų savikainą ir poveikį aplinkai.

Mūsų specialistai seminarų, leidinių, saugos duomenų lapų pagalba nuolat informuoja klientus apie tinkamą ir aplinką tausojantį trąšų naudojimą bei jų sandėliavimą.