Grūdų derlius

Integruota vadybos sistema

Nuo 2009 m. bendrovėje UAB „Agrochema“ įdiegta ir sertifikuota integruota kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001) ir darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 45001) vadybos sistema.

Šie tarptautiniai standartai skatina bendrovę taikyti procesinį požiūrį, sustiprinti aplinkos apsaugą ir taršos prevenciją, paremti ir skatinti gerą DSS praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais.

management-2

Darbuotojų sauga ir sveikata

Vienas iš integruotos vadybos sistemos politikos siekių – siekti nuolatinio rizikos mažinimo, vykdyti su darbu susijusių sužalojimų, susirgimų, profesinių ligų ir incidentų prevenciją. Sistema suteikia galimybę įvertinti visus darbuotojus veikiančius rizikos veiksnius, išskirti didžiausią riziką keliančius procesus ir sistemingai planuoti prevencinių priemonių taikymą.

Aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo rodiklių matavimo duomenys:

iscc-bg

ISCC

UAB „Agrochema“ taip pat yra sertifikuota pagal tarptautiniu mastu orientuotą, praktišką ir skaidrią biomasės ir bioenergijos sertifikavimo sistemą. ISCC yra skirtas biomasės ir bioenergijos gamybos grandinės dalyviams, norintiems parduoti tvarų produktą. Ši sistema gali palengvinti prekybą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. ISCC nėra uždara sistema – vieni iš pagrindinių bruožų yra subalansuotas suinteresuotų šalių atstovavimas ir skaidrūs procesai.

iscc2