binary comment
informacija-akcininkams-agrochema-2022

Dividendų mokėjimo tvarka už 2021 m.

UAB „Agrochema“ akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. balandžio 6 d., priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, t. y. 2022 m. balandžio 6 d.,  pabaigoje buvo UAB „Agrochema“ akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

Dividendai bus pervedami į akcininkų sąskaitas pagal pateiktus prašymus

Akcininkai  turėtų pateikti prašymus, kuriuose būtina nurodyti: vardą, pavardę, banko sąskaitą bei deklaruotą gyvenamąją vietą, telefono numerį prie prašymo pridėti asmens dokumento kopiją. Prašymus galima siųsti:

1. paštu, adresu: UAB „Agrochema“, Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos r.;

2. el. paštu: info@agrochema.lt

Informacija teikiama telefonu: +370 617 00 100