Daigai

Vasario 4-6 d.

Netinkamos dienos tręšti augalus.